Creative Box: Novatorisku pieeju veicināšana izglītības formātu veidošanai darbā ar jaunatni

IZGLĪTĪBAS EKSPERIMENTS: INOVATĪVU RISINĀJUMU ĪSTENOŠANA JAUNATNES IZGLĪTĪBĀ

Izmēģiniet mūsu tērzēšanas robotu un iegūstiet

jaunas idejas
jaunus risinājumus
jaunus projektus
Illustration

Izmēģiniet mūsu tērzēšanas robotu un iegūstiet

jaunas idejas
jaunus risinājumus
jaunus projektus
Illustration