Η πορεία μας

 • Illustration

  Περιεχόμενο
  ● Η Έννοια της Δημιουργικότητας
  ● Πρακτικές ασκήσεις
  ● Επιπλέον πόροι

 • Illustration

  Περιεχόμενο
  ● Θέμα 1. Ποιο είναι το ιδανικό εκπαιδευτικό προϊόν για τη νεολαία;
  ● Θέμα 2. Ανασκόπηση μεθόδων ανάπτυξης της δημιουργικότητας.
  ● Θέμα 3. Συνεδρία 1. Ανασκόπηση των καλύτερων εκπαιδευτικών μεθόδων (ιδίως της ανεστραμμένης μεθόδου).
  ● Θέμα 3. Συνεδρία 2. Παρουσίαση και συζήτηση των εκπαιδευτικών εξελίξεων των συμμετεχόντων στο μάθημα.

 • Illustration

  Περιεχόμενο
  ● Θέμα 1. «Πειράματα στην εκπαίδευση και τρόπος αποτελεσματικής διεξαγωγής τους
  Εισαγωγή / Περιεχόμενο / Αξιολόγηση
  ● Θέμα 2. «Καινοτομία και εκπαίδευση»
  Εισαγωγή / Περιεχόμενο / Αξιολόγηση
  ● Θέμα 3. «Διεξαγωγή πειράματος στην τάξη για την εισαγωγή της τεχνολογίας στις τάξεις»
  Περιεχόμενο / Αξιολόγηση

 • Illustration

  Περιεχόμενο
  ● Ανάλυση εκπαιδευτικών πειραμάτων
  ● Χτίζοντας στρατηγική για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας
  ● Οι βέλτιστες πρακτικές εκπαιδευτικών πειραμάτων και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για οργανισμούς μαθητών
  ● Αξιολόγηση

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration