Nasze kursy

 • Illustration

  Treść ● Wstęp ● Pojęcie twórczości ● Ćwiczenia praktyczne ● Dodatkowe zasoby

 • Illustration

  Treść ● Temat 1. Jaki jest idealny produkt edukacyjny dla młodzieży?● Temat 2. Przegląd metod rozwoju kreatywności ● Temat 3. Sesja 1. Przegląd najlepszych metod edukacyjnych (w szczególności metody odwróconej) ● Temat 3. Sesja 2. Prezentacja i omówienie osiągnięć edukacyjnych uczestników kursu 

 • Illustration

  Treść● Temat 1.“Eksperymenty w edukacji i sposoby ich skutecznego przeprowadzaniaWstęp / Treść/ Ocena● Temat 2.“Innowacje i edukacja”Introduction / Content / Assesment● Temat 3.“Przeprowadzenie eksperymentu klasowego dotyczącego wprowadzenia technologii na zajęcia”Content / Assesment

 • Illustration

  Treść● Wprowadzenie● Analiza eksperymentów edukacyjnych● Budowanie strategii rozwoju kreatywności● Najlepsze praktyki eksperymentów edukacyjnych i opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla organizacji uczących się ● Test

Wypróbuj naszego chatbota i znajdź:

nowe pomysły
nowe rozwiązania
nowe projekty
Illustration

Wypróbuj naszego chatbota i znajdź:

nowe pomysły
nowe rozwiązania
nowe projekty
Illustration