Ο κατάλογος ερωτήσεων ελέγχου Phoenix

Η κύρια ιδέα και ο σκοπός της

Ο κατάλογος ερωτήσεων ελέγχου Phoenix αναπτύχθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών για να ενθαρρύνει τους πράκτορες να εξετάσουν μια πρόκληση από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Ο κατάλογος Phoenix παρέχει ερωτήσεις χωρίς πλαίσιο που σας επιτρέπουν να δείτε ένα πρόβλημα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Μερικές φορές, τα προβλήματα δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν κατανοητά όσο φαίνονται εκ πρώτης όψεως—ειδικά προβλήματα που είναι εγγενώς πολύπλευρα. Αυτές οι ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε τις ασάφειες και να εντοπίσετε τις άγνωστα άγνωστες που σχετίζονται με ένα πρόβλημα.
Ο Φοίνικας "Phoenix" είναι σαν να κρατάς ένα πρόβλημα στα χέρια σου. Μπορείτε να το γυρίσετε, να το κοιτάξετε από κάτω, να το δείτε από μια συγκεκριμένη ή διαφορετική οπτική γωνία, να φανταστείτε μια λύση και πραγματικά να το ελέγξετε.

Οδηγίες εφαρμογής: πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα, όταν εργάζεστε με μια ομάδα συγκεκριμένης ηλικίας και σύνθεσης. σε ατομική εργασία κ.λπ.

Ο κατάλογος ελέγχου Phoenix έχει δύο σειρές ερωτήσεων.

Η πρώτη σειρά θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Η δεύτερη - θα διευκολύνει την ανάπτυξη της λύσης.

Το πρόβλημα
Γιατί πρέπει να επιλυθεί αυτό το ζήτημα;
Ποια είναι τα οφέλη όταν λυθεί το πρόβλημα;
Τι είναι άγνωστο;
Τι άλλο δεν καταλαβαίνετε;
Τι πληροφορίες έχετε;
Τι δεν είναι πρόβλημα;
Είναι οι πληροφορίες σας επαρκείς / ανεπαρκείς ή αντιφατικές;
Πρέπει να αναπτύξετε ένα διάγραμμα ή μια άλλη αναπαράσταση αυτού του προβλήματος;
Ποιοι είναι οι περιορισμοί για την επίλυση του προβλήματος;
Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές πτυχές του; Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση; Υπάρχουν σταθερές;
Έχετε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα στο παρελθόν;
Σκεφτείτε ένα παρόμοιο πρόβλημα ή ένα παρόμοιο άγνωστο που έχει ήδη επιλυθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λύση τώρα; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος;
Μπορείτε να περιγράψετε το πρόβλημά σας με διαφορετικό τρόπο; Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να το κάνετε αυτό; Μπορούν να αλλάξουν οι κανόνες;
Ποια είναι τα καλύτερα, τα χειρότερα και τα πιο πιθανά σενάρια που μπορείτε να φανταστείτε;

Το σχέδιο
Μπορείτε να λύσετε όλο ή μέρος του προβλήματος;
Ποια λύση θέλετε να πετύχετε;
Πόσα άγνωστα μπορούν να προσδιοριστούν;
Μπορείτε να εξαγάγετε κάτι από τις πληροφορίες που έχετε που
θα σας βοηθήσει;
Έχετε χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που έχετε;
Έχετε εξετάσει όλα τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με το πρόβλημα;

Μπορείτε να επισημάνετε τυχόν βήματα που πρόκειται να κάνετε για
να επιλύσετε το πρόβλημα; Δικαιολογήστε το καθένα από αυτά.
Ποιοι τύποι μεθόδων δημιουργικής σκέψης θα σας βοηθήσουν να βρείτε νέες ιδέες; Πόσες διαφορετικές μέθοδοι υπάρχουν;
Θα έχουν αποτελέσματα αυτές οι μέθοδοι; Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα προβλέπεις;
Πόσες λύσεις έχετε σκεφτεί;
Τι έκαναν οι άλλοι;
Έχετε κάποια λύση;
Μπορείτε να ελέγξετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; Τι πρέπει να γίνει?
Πως να το κάνεις?
Πού και πότε πρέπει να γίνει;
Ποιος πρέπει να το κάνει;
Τι πρέπει να κάνετε σε αυτό το σημείο;
Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τι;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόβλημα για να λύσετε άλλα;
Ποιες είναι οι μοναδικές ιδιότητες αυτού του προβλήματος που το κάνουν
αυτό που είναι και όχι κάτι άλλο;
Με ποιον δείκτη μπορείτε να αξιολογήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια
το αποτέλεσμά σας;
Πώς θα ξέρετε αν έχετε πετύχει;

Με την πρώτη ματιά, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά παρόμοια ερωτήματα. Ίσως
ο ρόλος του καταλόγου Phoenix είναι απλώς να δηλώσει το προφανές; Εν μέρει, είναι, αλλά αυτό ακριβώς βοηθάει να πάρει κανείς την κατάσταση στα χέρια του και να βρει μια λύση. Γιατί όταν σε οδηγούν έντονα συναισθήματα, τίποτα δεν φαίνεται τόσο «προφανές».

Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο, θα χρειαστεί να διαθέσετε αρκετές ώρες.
Στη συνέχεια, αφού κατακτήσετε τον αλγόριθμο, ο χρόνος για την εργασία μπορεί να μειωθεί. Πειραματιστείτε με το χρόνο, πάρτε την ευκαιρία να εκπαιδευτείτε στην ταχύτητα αντίδρασης σε απροσδόκητα γεγονότα και σ
την ταχύτητα λήψης αποφάσεων σε δύσκολες καταστάσεις.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου, για παράδειγμα, η αύξηση της ικανότητας υπέρβασης των τυπικών λύσεων κ.λπ.

Το αποτέλεσμα της χρήσης της μεθόδου θα είναι η δημιουργία της δεξιότητας για γρήγορη ανάλυση μιας κατάστασης, προβλήματος, πληροφορίας ή ιδέας που ήταν απροσδόκητη
- κατανομή της ευθύνης
- κατασκευή αποτελεσματικής δράσης στις υπάρχουσες συνθήκες
Όταν εφαρμόζετε τη μέθοδο με την ομάδα, μπορείτε να περιμένετε αύξηση του ομαδικού πνεύματος, της συνοχής και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών όλων των μελών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Kίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον,
  δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι,
  τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Κίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον, δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι, τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι 

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Τεχνικές για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας

Illustration

Μέθοδος της επιθυμητής σκέψης

Illustration

Κατάλογος ερωτήσεων ελέγχου (T. Eiloart)

Illustration

Κατάλογος ελέγχου Phoenix

Illustration

Μέθοδος SCAMPER

Illustration

Η μέθοδος του «Ανθισμένου Λωτού/Blooming Lotus» M. Mikalko

Illustration

Η μέθοδος της αφήγησης (storytelling)

Illustration

Ελεύθερη γραφή

Illustration

Περιοδικό Dream

Illustration

Τεστ 16 συνειρμοί Κ. Γιουνγκ 

Illustration

Ένας Παγκόσμιος Ταξιδιώτης των Don Cobberg, Jim Bagnell

Illustration

Δημιουργική στρατηγική Ντίσνεϊ (R. Dilts)

Illustration

Αντίληψη του παιχνιδιού (G. Left)

Illustration

"TRIZ" (GS Altshuller)

Illustration

Η μέθοδος Αναστροφής ή Θεραπεία

Illustration

Μετατροπή (D. Ayan, D. Berg)

Illustration

Ο πίνακας αναπλαισίωσης (M. Morgan)

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration