SCAMPER

Główna idea i jej cel

Metoda SCAMPER pomaga generować pomysły na nowe produkty i usługi, zachęcając do zadawania siedmiu różnych rodzajów pytań, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób można wprowadzać innowacje i ulepszać istniejące produkty, usługi, problemy i pomysły. SCAMPER jest zaskakująco łatwy w użyciu i bardzo skuteczny w sesjach innowacji i pomysłów.
SCAMPER odnosi się do serii prowokacji myślowych, które pomagają wprowadzać innowacje w istniejącym produkcie, usłudze lub sytuacji, patrząc z różnych perspektyw. W metodzie SCAMPER występuje siedem soczewek prowokacyjnych:
· Zastępowanie
· Łączenie
· Przystosowanie się
· Modyfikowanie (również powiększanie i zmniejszanie)
· Wykorzystanie do innego celu
· Wyeliminowanie
· Przemienienie
Metodę stosuje się do rozwiązania problemu lub stworzenia nowego pomysłu na podstawie już istniejącego.

Wskazówki dotyczące aplikacji

Aby znaleźć nowe rozwiązanie, konsekwentnie odpowiadaj na pytania, które podzielone są na grupy:
Zastępowanie
Czym i jak można to zastąpić?
Części składowe:
· forma
· obowiązujące zasady
· kolor, powierzchnia, dźwięk
· jedna część po drugiej
· nazwa
· miejsce docelowe
· kierunek zastosowania pomysłu lub produktu
· uczestnicy procesu
Na tym etapie odpowiednie są skojarzenia w kierunku zmiany, zastąpienia, zamiany miejsc, zwolnienia.

Łączenie
1. Jakie części przedmiotu, produktu, usługi, idei można połączyć ze sobą lub z czymś innym?
2. Czy można połączyć dane zadanie, problem, pomysł z czymś innym?
3. Co można łączyć, aby rozszerzyć zakres zastosowania?
Na tym etapie odpowiednie są skojarzenia w kierunku mieszania, łączenia, przełączania.

Przystosowanie się
1. Do czego twój produkt, pomysł, problem jest podobny i czy występują jakieś analogie?
2. Czy spotkałeś się z czymś podobnym?
3. Co jeszcze można zrobić w tej sytuacji?
4. Które z istniejących rozwiązań można wykorzystać do rozwiązania problemu?
5. Jakie istniejące pomysły można dostosować, aby rozwiązać problem?
6. Czy możesz przedstawić swoją koncepcję w innym kontekście?
Skojarzenia na ten temat to ocenianie, weryfikowanie, przerabianie, zmienianie, pożyczanie, modernizowanie, kopiowanie, przekształcanie, adaptowanie.

Modyfikowanie (modyfikacja)
Co i jak możesz:
- modyfikować
- zwiększać
- uczynić go bardziej wydajnym
- łatwo powtórzyć
- nadać istniejącym pomysłom i koncepcjom dodatkową wartość
Tematem skojarzeń jest zwiększenie wydajności, znaczenia, intensywności, wzmocnienia, rozszerzenia, zwiększenia.

Wykorzystanie do innych celów
1. Jak jeszcze można to wykorzystać?
2. Czy można to wykorzystać w innym mieście, a nie tylko tam, gdzie był planowany?
3. W jaki sposób inna osoba, na przykład dziecko lub osoba starsza, mogłaby wykorzystać ten pomysł?
4. Czy można zastosować istniejący pomysł poprzez jego modyfikację?
Tematy dla skojarzeń: uczynienie tego wygodniejszym, dostępnym; przetwarzanie, manipulowanie, przestawianie, rozszerzanie, wykorzystywanie, czerpanie korzyści.

Wyeliminowanie (eliminacja lub redukcja do minimum)
1. Czy można uprościć problem, ideę?
2. Co można usunąć z kontekstu bez istotnych zmian?
3. Który warunek nie jest obowiązkowy?
4. Czy można zrobić wyjątek od zasad?
5. Czy możliwe i konieczne jest podzielenie problemu na kilka części?
6. Czy można nadać mu mniejszą objętość?
Motywy dla skojarzeń – redukowanie, upraszczanie, wykluczanie, ignorowanie.

Przemienienie
1. Jaka kolejność będzie najbardziej optymalna?
2. Czy są części wymienne?
3. Czy kolejność działań może być inna?
4. Czy można zamienić miejsce przyczyny i skutku?
5. Czy można zamienić pozytywne i negatywne aspekty?
6. Co się stanie, jeśli rozważysz problem w odwrotnej kolejności?
7. Co się stanie, jeśli postąpisz odwrotnie?
Motywy dla skojarzeń – obracanie, odwracanie, przestawianie, przesuwanie, przerywanie, usuwanie, zamienianie, reorganizowanie, zmienianie.

Przykładem zastosowania metody może być marketing McDonald's. W ciągu swojego istnienia marka konsekwentnie przechodziła przez wszystkie etapy – od wymiany produktu po wymianę zlecenia serwisowego. I jak widzimy, wciąż się zmienia.
Metodę można skutecznie stosować w istniejących organizacjach oraz w przypadku istniejących pomysłów w celu reorganizacji, zmiany i zwiększenia wydajności. Można ją zastosować osobiście, aby zmienić niektóre działania, procesy, typowe podejścia do rozwiązywania problemów, aby uczynić je ciekawszymi, trafniejszymi i skuteczniejszymi.
Może być używana zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Najpierw sformułuj problem, pomysł – co jest teraz dostępne.

Rezultaty zastosowania metody, np. zwiększenie możliwości wychodzenia poza standardowe rozwiązania itp.

Efektem zastosowania metody może być zmiana kolejności działań, produktu, pomysłu lub stworzenie zmian w regułach. Głównym osiągnięciem zastosowania metody jest pojawienie się w zespole lub jednostce zdolności i chęci ciągłego rozwoju poprzez zmiany wraz ze zmianami w otaczającym świecie.

Instrukcje dotyczące łączenia metod kreatywności

 • 1. Określ cel

  Określ, dlaczego chcesz używać metody rozwiajania kreatywności w swojej pracy i kto będzie ich odbiorcą. To znaczy, określ, jaki jest cel lub cele, znaczenie Twoich działań, publiczność lub beneficjenci oraz dla kogo to się dzieje (na kogo będzie miał wpływ ten rezultat).

 • 2. Przeczytaj

  Przeczytaj opis metod i zalecenia dotyczące ich stosowania.

 • 5. Połącz metody

  Znajdź i dodaj aspekty biegunowe. Możesz łączyć metody, które są bardziej strukturalne z tymi o bardziej rozrywkowym charakterze - na zasadzie łączenia biegunów. Może to sprawić, że proces będzie emocjonalny i przyjemny, ale jednocześnie ustrukturyzowany. Tak, możesz najpierw wybrać metodę, która Twoim zdaniem jest najbardziej odpowiednia dla Twojego problemu i zadania, a następnie natychmiast określić tę, której wolałbyś nie używać, co podkreśla przeciwne strony. Co więcej, określona polaryzacja może być warunkowa, to znaczy, że sam możesz określić, co jest biegunowe w Twoim przypadku, a co jest przeciwieństwem, z którego chcesz lub nie chcesz skorzystać. Na przykład, jeśli w jednej metodzie jest dużo o połączeniach między elementami, ich szczegółowym opisie, zagłębiającym się w istotę metody i detali, to wybór metody, która będzie rozpatrywać system problemu z góry, jako całość (system jako odrębny element w otaczającym go środowisku), doda to skalowalności w znalezieniu rozwiązania.

 • 6. Czas stosowania

  Różne metody wymagają różnego czasu stosowania. Podczas łączenia metod lepiej jest wziąć to pod uwagę, dodając prostszą i ograniczoną czasowo metodę do metody, która jest czasochłonna i trudniejsza w użyciu.

 • 3. Wybierz

  Wybierz te meotdy, które najlepiej pasują do Twojego celu i zadań. Wybierając metody, zwróć uwagę na fakt, że można je warunkowo podzielić na kilka grup:● proceduralne, czyli takie, które pomagają odpowiedzieć na pytanie JAK TO ZROBIĆ? Jak zoptymalizować proces? Jak wykonać proces w inny sposób?● horyzontalne, czyli takie, które odpowiadają na pytanie KTO? Z KIM? DLA KOGO? Chodzi o podział odpowiedzialności i wyjaśnienie interesów poszczególnych zaangażowanych stron, a więc kto będzie podejmował się aktywności oraz dla kogo to robimy.● pionowe, związane z pytaniem DLACZEGO? JAKI JEST CEL? CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? Chodzi o wyjaśnienie hierarchii w strukturze, istoty problemu i jego rozwiązania, co się na nie składa i co chce się osiągnąć poprzez jego implementację.

 • 4. Uczyń go dokładnym i szczegółowym

  Dodaj brakujący aspekt do wektora. W zależności od zadania, jeden z wektorów będzie główny, a pozostałe 2 będą pomocnicze.Na przykład, musisz rozpocząć proces uczenia się w inny, nowy sposób: wybierasz najbardziej odpowiednie metody dla swojego zadania i odbiorców oraz dodajesz metody dla pytań pionowych i poziomych. Doda to element indywidualizacji do celu tego procesu, a podział zadań dla każdego uczestnika w procesie pomoże określić, kto i do czego będzie przydatny. Tworzy to nawyk myślenia w różnych kierunkach i strukturyzuje proces.●Przykładowo, metoda "Kwitnącego Lotosu" pozwala na określenie wektora pionowego: rozłożenie problemu na części składowe, uszczegółowienie go poprzez zobaczenie całego systemu problemu w tym samym czasie, pokazanie powiązań pomiędzy różnymi elementami i znalezienie rozwiązania dla każdego elementu osobno. Jeśli dodamy poziomą i proceduralną warstwę pytań z metody SCAMPER, rozbudowując podstawowe rozumienie zagadnienia i koncentrując się na tym, czego jeszcze brakuje, co można dodać, jaki aspekt nie został jeszcze ujawniony - otrzymamy jeszcze pełniejszy obraz i rozwiązanie, które obejmie maksymalne wszystkie pola tego samego problemu.

 • 7. Dostosuj pierwotny cel

  Podczas całego procesu od czasu do czasu kalibruj pierwotny cel lub cele, znaczenie tego, co się próbujesz osiągnąć i dla kogo, ponieważ w ekscytującej przestrzeni twórczej łatwo jest zgubić oś, na której powinien spoczywać cały proces.

 • 8. Eksperymentuj

  Po stworzeniu kombinacji metod ważne jest, aby eksperymentować i być gotowym na zmiany i dostosowanie nowo stworzonego rozwiązania do potrzeb, celów i zadań w jeszcze bardziej użyteczny sposób, ponieważ podczas zatwierdzania pomysłu możemy po prostu zobaczyć fakt, który nie został wzięty pod uwagę. Tutaj możemy wrócić do punktów 4 i 5, dodając aspekty, których brakuje.Uwaga: staraj się wczuć w proces, bądź w nim obecny tak bardzo, jak to możliwe, i pozwól na pojawienie się niedoskonałości i czegoś spontanicznego, ponieważ wyznacznikiem nowości jest Twoje zaskoczenie, poszerzenie przestrzeni i pojawienie się nieoczekiwanych szczegółów, rozwiązań, pomysłów.

Instrukcje dotyczące łączenia metod kreatywności

 • 1. Określ cel

  Określ, dlaczego chcesz używać metody rozwiajania kreatywności w swojej pracy i kto będzie ich odbiorcą. To znaczy, określ, jaki jest cel lub cele, znaczenie Twoich działań, publiczność lub beneficjenci oraz dla kogo to się dzieje (na kogo będzie miał wpływ ten rezultat).

 • 2. Przeczytaj

  Przeczytaj opis metod i zalecenia dotyczące ich stosowania.

 • 3. Wybierz

  Wybierz te meotdy, które najlepiej pasują do Twojego celu i zadań. Wybierając metody, zwróć uwagę na fakt, że można je warunkowo podzielić na kilka grup:● proceduralne, czyli takie, które pomagają odpowiedzieć na pytanie JAK TO ZROBIĆ? Jak zoptymalizować proces? Jak wykonać proces w inny sposób?● horyzontalne, czyli takie, które odpowiadają na pytanie KTO? Z KIM? DLA KOGO? Chodzi o podział odpowiedzialności i wyjaśnienie interesów poszczególnych zaangażowanych stron, a więc kto będzie podejmował się aktywności oraz dla kogo to robimy.● pionowe, związane z pytaniem DLACZEGO? JAKI JEST CEL? CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? Chodzi o wyjaśnienie hierarchii w strukturze, istoty problemu i jego rozwiązania, co się na nie składa i co chce się osiągnąć poprzez jego implementację.

 • 4. Uczyń go dokładnym i szczegółowym

  Dodaj brakujący aspekt do wektora. W zależności od zadania, jeden z wektorów będzie główny, a pozostałe 2 będą pomocnicze.● Na przykład, musisz rozpocząć proces uczenia się w inny, nowy sposób: wybierasz najbardziej odpowiednie metody dla swojego zadania i odbiorców oraz dodajesz metody dla pytań pionowych i poziomych. Doda to element indywidualizacji do celu tego procesu, a podział zadań dla każdego uczestnika w procesie pomoże określić, kto i do czego będzie przydatny. Tworzy to nawyk myślenia w różnych kierunkach i strukturyzuje proces.● Przykładowo, metoda "Kwitnącego Lotosu" pozwala na określenie wektora pionowego: rozłożenie problemu na części składowe, uszczegółowienie go poprzez zobaczenie całego systemu problemu w tym samym czasie, pokazanie powiązań pomiędzy różnymi elementami i znalezienie rozwiązania dla każdego elementu osobno. Jeśli dodamy poziomą i proceduralną warstwę pytań z metody SCAMPER, rozbudowując podstawowe rozumienie zagadnienia i koncentrując się na tym, czego jeszcze brakuje, co można dodać, jaki aspekt nie został jeszcze ujawniony - otrzymamy jeszcze pełniejszy obraz i rozwiązanie, które obejmie maksymalne wszystkie pola tego samego problemu.

 • 5. Połącz metody

  Znajdź i dodaj aspekty biegunowe. Możesz łączyć metody, które są bardziej strukturalne z tymi o bardziej rozrywkowym charakterze - na zasadzie łączenia biegunów. Może to sprawić, że proces będzie emocjonalny i przyjemny, ale jednocześnie ustrukturyzowany. Tak, możesz najpierw wybrać metodę, która Twoim zdaniem jest najbardziej odpowiednia dla Twojego problemu i zadania, a następnie natychmiast określić tę, której wolałbyś nie używać, co podkreśla przeciwne strony. Co więcej, określona polaryzacja może być warunkowa, to znaczy, że sam możesz określić, co jest biegunowe w Twoim przypadku, a co jest przeciwieństwem, z którego chcesz lub nie chcesz skorzystać. ● Na przykład, jeśli w jednej metodzie jest dużo o połączeniach między elementami, ich szczegółowym opisie, zagłębiającym się w istotę metody i detali, to wybór metody, która będzie rozpatrywać system problemu z góry, jako całość (system jako odrębny element w otaczającym go środowisku), doda to skalowalności w znalezieniu rozwiązania.

 • 6. Czas stosowania

  Różne metody wymagają różnego czasu stosowania. Podczas łączenia metod lepiej jest wziąć to pod uwagę, dodając prostszą i ograniczoną czasowo metodę do metody, która jest czasochłonna i trudniejsza w użyciu.

 • 7. Dostosuj pierwotny cel

  Podczas całego procesu od czasu do czasu kalibruj pierwotny cel lub cele, znaczenie tego, co się próbujesz osiągnąć i dla kogo, ponieważ w ekscytującej przestrzeni twórczej łatwo jest zgubić oś, na której powinien spoczywać cały proces.

 • 8. Eksperymentuj

  Po stworzeniu kombinacji metod ważne jest, aby eksperymentować i być gotowym na zmiany i dostosowanie nowo stworzonego rozwiązania do potrzeb, celów i zadań w jeszcze bardziej użyteczny sposób, ponieważ podczas zatwierdzania pomysłu możemy po prostu zobaczyć fakt, który nie został wzięty pod uwagę. Tutaj możemy wrócić do punktów 4 i 5, dodając aspekty, których brakuje.Uwaga: staraj się wczuć w proces, bądź w nim obecny tak bardzo, jak to możliwe, i pozwól na pojawienie się niedoskonałości i czegoś spontanicznego, ponieważ wyznacznikiem nowości jest Twoje zaskoczenie, poszerzenie przestrzeni i pojawienie się nieoczekiwanych szczegółów, rozwiązań, pomysłów.

Techniki aktywizacji kreatywności

Illustration

Pożądane myślenie

Illustration

Lista pytań kontrolnych (T. Eiloart)

Illustration

Lista kontrolna „Feniks”

Illustration

SCAMPER

Illustration

Metoda „Kwitnącego lotosu” M. Mikalko

Illustration

Metoda fikcyjnych postaci (Storytelling)

Illustration

Swobodne pisanie (freewriting)

Illustration

Magazyn marzeń

Illustration

Test K. Junga – 16 skojarzeń

Illustration

Don Koberg i Jim Bagnell – „Uniwersalny podróżnik”

Illustration

Kreatywna strategia Disney’a (R. Dilts)

Illustration

Percepcja gry (G. Left)

Illustration

„Triz” (G.S. Altshuller)

Illustration

Metoda inwersji

Illustration

Transformacja (D. Ayan, D. Berg)

Illustration

Matryca przeformułowania (M. Morgan)

Wypróbuj naszego chatbota i znajdź:

nowe pomysły
nowe rozwiązania
nowe projekty
Illustration

Wypróbuj naszego chatbota i znajdź:

nowe pomysły
nowe rozwiązania
nowe projekty
Illustration