Εστίαση στο αντικείμενο

Κύρια ιδέα και σκοπός 

Η μέθοδος “εστίαση στο αντικείμενο” (FOM) προτάθηκε από τον Αμερικανό K. Whiting. Βασίζεται στην ανάλυση τυχαίων αντικειμένων και των τυχαίων χαρακτηριστικών τους. Η λέξη "εστίαση" στο όνομα της μεθόδου σημαίνει ότι το αντικείμενο βρίσκεται στο επίκεντρο, εξετάζεται και αναλύεται.
Το νόημα της μεθόδου είναι η μεταφορά πολλών τυχαία επιλεγμένων χαρακτηριστικών άλλων αντικειμένων στο συγκεκριμένο αρχικό. Το αποτέλεσμα είναι ασυνήθιστοι συνδυασμοί που επιτρέπουν να ξεπεραστεί η ψυχολογική αδράνεια καθώς και τα δημιουργικά εμπόδια.
Η μέθοδος βασίζεται στην αναζήτηση νέων ιδεών και ιδιοτήτων για το αντικείμενο, προσθέτοντας άλλες τυχαία επιλεγμένες ιδιότητες από άλλα αντικείμενα σ’ αυτό.
Εξ’ ου και το δεύτερο της όνομα «Μέθοδος των τυχαίων αντικειμένων» . Τα σημεία εκκίνησης της τεχνολογίας είναι η συνειρμική αναζήτηση και η τυχαία εξεύρεση των ιδιοτήτων. Χρησιμοποιείται για την αναζήτηση νέων τροποποιήσεων για συσκευές και μεθόδους, ιδίως στα καταναλωτικά αγαθά, στη δημιουργία διαφημιστικών προϊόντων, καθώς και στην ανάπτυξη της φαντασίας.

Καθοδήγηση εφαρμογής: πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα, όταν εργαζόμαστε με μια ομάδα συγκεκριμένης ηλικίας και σύνθεσης- σε ατομική εργασία κ.λπ.

Η μέθοδος FOM, χρησιμοποιείται στην προσχολική ηλικία (σε παιδιά 3-7 ετών) με σκοπό την ανάπτυξη της φαντασίας, του λόγου και της φαντασίωσης. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί διάφορα παιχνίδια: από απλά, όπου πρέπει να προσπαθήσετε να συνδυάσετε τις ιδιότητες διαφορετικών αντικειμένων και να ζωγραφίσετε το γεγονός, μέχρι πιο απαιτητικά όπως οι Εφευρέτες και τα Φανταστικά Ζώα.
Η θεωρητική βάση του FOM είναι ένας αλγόριθμος 6 βημάτων, που εκτελείται διαδοχικά:
1. Επιλέγουμε το αντικείμενο εστίασης - το οποίο θέλουμε να βελτιώσουμε.
2. Επιλέγουμε, τυχαία, διάφορα αντικείμενα (3-5 έννοιες, από την εγκυκλοπαίδεια, βιβλία, εφημερίδες, υποχρεωτικά ουσιαστικά, που διαφέρουν από το αρχικό).
3. Ορισμός και καταγραφή στον πίνακα, 6 έως 10 χαρακτηριστικά των τυχαίων αντικειμένων.
4. Δημιουργία (ανάπτυξη) των νέων τεχνικών λύσεων, συνδυάζοντας τις ιδιότητες των τυχαίων αντικειμένων με το αρχικό.
5. Αναπτύσσουμε τις ευκαιρίες που αποκτήθηκαν μέσω των συνδυασμών.
Αξιολογούμε τις λύσεις που βρήκαμε και επιλέγουμε την καλύτερη που πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόβλημα.
Η δημιουργία ιδεών, παράδειγμα:
- Ενα λουλούδι; Όμορφο, λεπτό? Μια όμορφη γυναίκα; Η γλίτσα έλαμψε; Σαν μοντέλο? Γυμναστής στην αίθουσα; Επίδειξη μόδας; Διαγωνισμοί στον αθλητισμό; Ανώνυμη επίδειξη μόδας.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι για παράδειγμα, η αύξηση της ικανότητας να υπερβαίνουμε τις τυπικές λύσεις κ.λπ.

Η μέθοδος προτάθηκε σαν μέσο για να ξεπεράσουμε την αδράνεια της σκέψης, να ενεργοποιήσουμε την ικανότητα για τη δημιουργία νέων ιδεών και για να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Η μεταφορά ιδιοτήτων άλλων αντικειμένων που δεν σχετίζονται καθόλου με το αρχικό αντικείμενο μελέτης παρέχει συχνά πειστικές απαντήσεις, επειδή μας επιτρέπει να δούμε τις συνθήκες από μια διαφορετική, ξεκάθαρη οπτική γωνία. Η τεχνική χρήσης είναι απλή και σταθερή. Ένα άλλο πλεονέκτημα της μεθόδου FOM, είναι η προώθηση της συνειρμικής σκέψης.
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρείτε σίγουρα μια σωστή λύση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο. Επίσης η μέθοδος έχει αδυναμίες – ανακρίβεια όταν εργαζόμαστε πάνω σε πολύπλοκα τεχνικά προβλήματα και έλλειψη σαφήνειας στην επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδεών που λαμβάνονται.

Kίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον,
  δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι,
  τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Τεχνικές για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας

Illustration

Cinquain (Σαγκάν)

Illustration

Μέθοδος Εστίαση στο αντικείμενο

Illustration

Νοητική Χαρτογράφηση

Illustration

Μέθοδος των 6 καπέλων+

Illustration

Καταιγισμός ιδεών

Illustration

Διάγραμμα Ishikawa

Illustration

Παιχνίδι ρόλων

Illustration

Μοντέλο της Συνεκτικής

Illustration

Μορφολογική ανάλυση

Illustration

Πλευρική ή αποκλίνουσα σκέψη

Illustration

Η μέθοδος των συσχετισμών

Illustration

Η μέθοδος μια γιρλάντα από συνειρμούς

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration