Καταιγισμός ιδεών - ιδεοθύελλα

Κύρια ιδέα και σκοπός 

Είναι μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στην οποία πολλοί συμμετέχοντες εκφράζουν όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες αλλά μόνο μερικές από αυτές επιλέγονται αργότερα σαν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. Στη διαδικασία δημιουργίας ιδεών, είναι σημαντικό να μην εστιάσουμε στην αξιολόγηση των ιδεών, αλλά στη δημιουργία τους. Οποιαδήποτε κριτική, συμπεριλαμβανομένων των θετικών αξιολογήσεων, απαγορεύεται κατά το στάδιο της δημιουργίας ιδεών.Η μέθοδος συνδυάζει μια χαλαρή, άτυπη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων με την οριζόντια σκέψη. Ο καταιγισμός ιδεών ενθαρρύνει τους πάντες να σκεφτούν και να προτείνουν ιδέες που μπορεί να φαίνονται τρελές στην αρχή. Μερικές από τις ιδέες που δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο μπορούν να μετατραπούν σε πρωτότυπες και δημιουργικές λύσεις για διάφορα προβλήματα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσετε μεγάλο αριθμό ιδεών. Η μέθοδος βοηθά στο να «ξεκόψουν» οι άνθρωποι από το συνήθη τρόπο σκέψης τους.
Μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις στη χρήση της μεθόδου είναι να ξεχάσουμε την κριτική και την πρόωρη επιλογή ιδεών. Ο στόχος της μεθόδου είναι να ανοίξει τις δυνατότητες και να μειώσει τις λανθασμένες υποθέσεις σχετικά με ένα δεδομένο ερώτημα. Η αξιολόγηση και η ανάλυση σε αυτό το στάδιο μπορεί να μειώσει τη δημιουργία ιδεών και να περιορίσει τη δημιουργικότητα.

Καθοδήγηση εφαρμογής: πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα, όταν εργαζόμαστε με μια ομάδα συγκεκριμένης ηλικίας και σύνθεσης- σε ατομική εργασία κ.λπ.

Ο καταιγισμός ιδεών συνδυάζει μια χαλαρή, άτυπη προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων με την οριζόντια σκέψη. Ενθαρρύνει τους πάντες να σκεφτούν και να προτείνουν ιδέες που μπορεί να φαίνονται τρελές στην αρχή. Μερικές από τις ιδέες που δημιουργούνται με αυτή τη μέθοδο μπορούν να μετατραπούν σε πρωτότυπες και δημιουργικές λύσεις για διάφορα προβλήματα, ενώ άλλες μπορούν να πυροδοτήσουν ακόμη περισσότερες ιδέες. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσετε μεγάλο αριθμό ιδεών. Αυτό βοηθάει τους ανθρώπους να «ξεκολλήσουν» από το συνήθη τρόπο σκέψης τους.
Ο καταιγισμός ιδεών παρέχει ένα ελεύθερο και ανοιχτό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πάντων. Οι ιδιόρρυθμες ιδέες είναι ευπρόσδεκτες καθώς μπορούμε να χτίσουμε σ’ αυτές, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να συμβάλουν και να αναπτύξουν μια πλούσια σειρά δημιουργικών λύσεων.
Στην επίλυση προβλημάτων, ο καταιγισμός ιδεών φέρνει στο παιχνίδι τη διαφορετική εμπειρία των μελών της ομάδας. Αυξάνει τον πλούτο των εξεταζόμενων ιδεών, πράγμα που σημαίνει ότι συχνά μπορείτε να βρείτε καλύτερες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την αποδοχή των μελών της ομάδας για την επιλεγμένη λύση – άλλωστε, είναι πιθανό να δεσμευτούν περισσότερο σε μια προσέγγιση αν συμμετείχαν στην ανάπτυξή της. Επιπλέον, επειδή ο καταιγισμός ιδεών είναι διασκεδαστικός, βοηθά τα μέλη της ομάδας να δεθούν, καθώς λύνουν προβλήματα σε ένα θετικό περιβάλλον που επιβραβεύει.
Για να εκτελέσετε αποτελεσματικά ομαδικές συνεδρίες καταιγισμού ιδεών, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
Βήμα 1: Προετοιμάστε την Ομάδα.
Βήμα 2: Παρουσιάστε το Πρόβλημα.
Βήμα 3: Καθοδηγήστε τη Συζήτηση.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι για παράδειγμα, η αύξηση της ικανότητας να υπερβαίνουμε τις τυπικές λύσεις κ.λπ.

Προϋπόθεση για τον επιτυχημένο καταιγισμό ιδεών είναι το ελεύθερο και ανοιχτό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι καλό να αναπτύξετε τις εκπληκτικές ιδέες που καταγράφηκαν. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εμπνέονται ώστε να συνεισφέρουν τα μέγιστα σε αυτή τη διαδικασία, και να παρακινούνται ώστε να δημιουργήσουν ένα πλούσιο φάσμα δημιουργικών λύσεων.
Ο καταιγισμός ιδεών εξασκείται ομαδικά αφού η εμπειρία και η δημιουργικότητα όλων των εμπλεκομένων βοηθά περισσότερο. Εάν ένα μέλος της ομάδας «κολλήσει» με τις ιδέες, ένα άλλο μέλος, με τη δημιουργικότητα και την εμπειρία του, μπορεί να βοηθήσει ώστε οι ιδέες να φτάσουν στο επόμενο επίπεδο. Ο ομαδικός καταιγισμός ιδεών μπορεί να αναπτύξει περισσότερες ιδέες σε βάθος απ’ ότι ο ατομικός. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται κυρίως σε ομάδες παρόλο που και μεμονωμένα μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματικός. Ωστόσο, τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν ενδεχομένως να επιτευχθούν συνδυάζοντας τις προσεγγίσεις και τους κανόνες που περιγράφονται. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στα άτομα να επικεντρωθούν σε ένα πρόβλημα χωρίς περισπασμούς, να μεγιστοποιήίσουν τον αριθμό των ιδεών που δημιουργούνται και να αισθανθούν τη δύναμη της ενότητας της ομάδας που προέρχεται από μια καλά οργανωμένη συζήτηση.

Kίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον,
  δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι,
  τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Τεχνικές για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας

Illustration

Cinquain (Σαγκάν)

Illustration

Μέθοδος Εστίαση στο αντικείμενο

Illustration

Νοητική Χαρτογράφηση

Illustration

Μέθοδος των 6 καπέλων+

Illustration

Καταιγισμός ιδεών

Illustration

Διάγραμμα Ishikawa

Illustration

Παιχνίδι ρόλων

Illustration

Μοντέλο της Συνεκτικής

Illustration

Μορφολογική ανάλυση

Illustration

Πλευρική ή αποκλίνουσα σκέψη

Illustration

Η μέθοδος των συσχετισμών

Illustration

Η μέθοδος μια γιρλάντα από συνειρμούς

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration