Παιχνίδι ρόλων

Κύρια ιδέα και σκοπός 

ο παιχνίδι ρόλων είναι κάθε λεκτική πράξη κατά την οποία είτε βάζετε τον εαυτό σας στη θέση κάποιου άλλου, είτε παραμένετε στη θέση σας, αλλά βάζετε τον εαυτό σας σε μια φανταστική κατάσταση. Φανταστικά πρόσωπα - Η χαρά του παιχνιδιού είναι ότι οι μαθητές μπορούν να υποδυθούν για λίγο όποιο ρόλο τους αρέσει.Το παιχνίδι ρόλων βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στη διαδικασία της επικοινωνίας. Σαν μοντέλο διαπροσωπικής επικοινωνίας, το παιχνίδι προκαλεί την ανάγκη για επικοινωνία, προκαλεί το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην επικοινωνία σε ξένη γλώσσα και από αυτή την άποψη εκπληρώνει τη λειτουργία του κινήτρου και της υποκίνησης.
Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να αποδοθεί σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των γλωσσικών εργαλείων, προάγει την ανάπτυξη λεκτικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και επιτρέπει στους μαθητές να μιμηθούν ρόλους στην επικοινωνία σε διάφορες καταστάσεις συνομιλίας. Με άλλα λόγια, το παιχνίδι ρόλων είναι μια άσκηση των μαθησιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ένα διαπροσωπικό περιβάλλον. Από αυτή την άποψη, το παιχνίδι ρόλων παρέχει μια εκπαιδευτική λειτουργία.
Τα παιχνίδια ρόλων καλλιεργούν συνειδητή πειθαρχία, επιμέλεια, αλληλοβοήθεια, εφηβική δραστηριότητα, ετοιμότητα για ενασχόληση με διάφορες δραστηριότητες, ανεξαρτησία, ικανότητα υπεράσπισης της γνώμης, ανάληψη πρωτοβουλίας, εξεύρεση της καλύτερης λύσης σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για την εκπαιδευτική λειτουργία του παιχνιδιού ρόλων.
Το παιχνίδι ρόλων αναπτύσσει την ικανότητα των μαθητών να αναλαμβάνουν το ρόλο ενός άλλου ατόμου, να βλέπουν τον εαυτό τους από τη θέση του επικοινωνιακού εταίρου. Αναγκάζει τους μαθητές να προγραμματίσουν τη συμπεριφορά του λόγου τους και τη συμπεριφορά του συνομιλητή τους, αναπτύσσει την ικανότητα να ελέγχουν τις πράξεις τους και να αξιολογούν αντικειμενικά τις πράξεις των άλλων.

Καθοδήγηση εφαρμογής: πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα, όταν εργαζόμαστε με μια ομάδα συγκεκριμένης ηλικίας και σύνθεσης- σε ατομική εργασία κ.λπ.

Οι ασκήσεις ρόλων δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να αναλάβουν το ρόλο ενός προσώπου ή να υποδυθούν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Σε αυτούς τους ρόλους μπορούν να παίξουν ατομικά, σε ζευγάρια ή σε ομάδες σε ένα πιο περίπλοκο σενάριο. Τα παιχνίδια ρόλων εμπλέκουν τους μαθητές σε πραγματικές καταστάσεις ή σενάρια που μπορεί να είναι «αγχωτικά, άγνωστα, δύσκολα ή αμφιλεγόμενα» τα οποία τους αναγκάζουν να εξετάσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα για τους άλλους και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται.
Σε αντίθεση με τις προσομοιώσεις και τα παιχνίδια, τα οποία είναι συχνά προγραμματισμένες, δομημένες δραστηριότητες και μπορούν να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ασκήσεις ρόλων "είναι συνήθως σύντομες, αυθόρμητες παρουσιάσεις", ή προετοιμασία για ερευνητικές εργασίες.
Η χρήση ενός συνόλου οδηγιών μπορεί να είναι χρήσιμη κατά τον σχεδιασμό των παιχνιδιών ρόλων:
Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι ρόλων σαν άσκηση, τότε οργανώστε σταδιακά, μικρές, μη βαθμολογημένες ασκήσεις ρόλων στην αρχή και σε όλο το εξάμηνο, για να βοηθήσετε τους μαθητές να προετοιμαστούν για ένα μεγαλύτερο παιχνίδι ρόλων που θα βαθμολογηθεί. Καθορίστε τα κριτήρια για την αξιολόγηση του παιχνιδιού ρόλων.
Επισημάνετε στους μαθητές ότι ο σκοπός του παιχνιδιού ρόλων είναι να μεταφέρει μηνύματα σχετικά με το μάθημα, όχι να επικεντρωθεί στο ρόλο που υποδύεται.
Συνδέστε τους ρόλους με τους μαθησιακούς στόχους, έτσι ώστε οι μαθητές να δουν τη σχέση τους με το περιεχόμενο του μαθήματος.
Δώστε χρόνο στους μαθητές για το παιχνίδι ρόλων, ακόμα κι αν αυτό είναι αυθόρμητο, ώστε να μπορέσουν να σκεφτούν τον ρόλο τους και να τον παρουσιάσουν με ουσιαστικό τρόπο.
Σπάστε τα μεγάλα κομμάτια περιεχομένου σε μικρότερες ενότητες που μπορούν να παρουσιαστούν πιο αποτελεσματικά σαν παιχνίδι ρόλων.
Κατά τη διεξαγωγή ενός παιχνιδιού ρόλων, εξηγήστε το σκοπό του και απαντήστε σε ερωτήσεις, ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα για την άσκηση. Δώστε κατευθυντήριες γραμμές για περιεχόμενο, όπως: γενική συμπεριφορά παρουσίασης (επαφή με τα μάτια, χειρονομίες, προβολή φωνής). χρήση ιδιοτήτων, καθώς και τη συγκεκριμένη γλώσσα που πρέπει χρησιμοποιηθεί (λεξιλόγιο σχετικό με το περιεχόμενο) και τη γλώσσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (βρισιές, αργκό).
Όταν αναθέσετε τους ρόλους, προκαλέστε όλους τους μαθητές, ώστε όλοι να αξιολογούνται ισότιμα.
Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά στάδια του μαθήματος. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού. Το μόνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι παρόλο που το παιχνίδι είναι ελκυστικό και αποτελεσματικό, η αίσθηση του μέτρου πρέπει να τηρείται, διαφορετικά οι μαθητές θα κουραστούν και θα χάσουν τη φρεσκάδα του συναισθηματικού τους αντίκτυπου.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι για παράδειγμα, η αύξηση της ικανότητας να υπερβαίνουμε τις τυπικές λύσεις κ.λπ.

Η μέθοδος βοηθά να εμβαθύνει κανείς σε ένα πραγματικό πρόβλημα ή μια κατάσταση σύγκρουσης που αντιμετωπίζει ο συμμετέχων.

Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην τάξη για να:
1. παρακινήσει και να εμπλέξει τους μαθητές,
2. βελτιώσει τις τρέχουσες στρατηγικές διδασκαλίας,
3. δημιουργήσει πραγματικά σενάρια και να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν,
4. αποκτήσουν δεξιότητες που χρησιμοποιούνται σε πραγματικές καταστάσεις (διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, ομαδική εργασία, συνεργασία, πειθώ).
5. δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να παρατηρήσουν τους συμμαθητές τους με κριτική σκέψη.

Επίσης δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν σενάρια που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους. Για να βοηθηθούν οι μαθητές να κατανοήσουν τη χρήση του παιχνιδιού ρόλων, πρέπει το περιεχόμενο να σχετίζεται με τους μαθησιακούς στόχους και να είναι συναφή με πραγματικές καταστάσεις. Οι ασκήσεις των παιχνιδιών ρόλων ενθαρρύνουν τους μαθητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη για σύνθετα και αντικρουόμενα θέματα και να δουν τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική γωνία. Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να δώσουν κίνητρα τους μαθητές με διασκεδαστικό και ελκυστικό τρόπο.

Kίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον,
  δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι,
  τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Τεχνικές για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας

Illustration

Cinquain (Σαγκάν)

Illustration

Μέθοδος Εστίαση στο αντικείμενο

Illustration

Νοητική Χαρτογράφηση

Illustration

Μέθοδος των 6 καπέλων+

Illustration

Καταιγισμός ιδεών

Illustration

Διάγραμμα Ishikawa

Illustration

Παιχνίδι ρόλων

Illustration

Μοντέλο της Συνεκτικής

Illustration

Μορφολογική ανάλυση

Illustration

Πλευρική ή αποκλίνουσα σκέψη

Illustration

Η μέθοδος των συσχετισμών

Illustration

Η μέθοδος μια γιρλάντα από συνειρμούς

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration