Τεχνικές Νοητικής χαρτογράφησης/ νοητικού χάρτη «Mind Mapping» για δημιουργική επίλυση προβλημάτων

Κύρια ιδέα και σκοπός 

Οι τεχνικές νοητικής χαρτογράφησης/Mind Mapping εισήχθησαν για πρώτη φορά από τον Tony Buzan στο βιβλίο του «Use your Head» (1974). Η λέξη "focus" στο όνομα της μεθόδου σημαίνει ότι το αντικείμενο βρίσκεται στο επίκεντρο, εξετάζεται και αναλύεται.
Είναι μια γραφική τεχνική για την αναπαράσταση ιδεών και εννοιών με τη χρήση λέξεων, εικόνων, συμβόλων και χρωμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διάγραμμα που συνδέει πληροφορίες γύρω από ένα κεντρικό θέμα.
Είναι ένα οπτικό εργαλείο σκέψης που σας βοηθά να δομήσετε τις πληροφορίες, να επιλύσετε προβλήματα, να λάβετε αποφάσεις, να ανακαλέσετε και να δημιουργήσετε νέες ιδέες.
Για να δημιουργήσετε ένα νοητικό χάρτη, ξεκινήστε από το κέντρο της σελίδας, βάζοντας την κύρια ιδέα και εργαστείτε προς τα έξω, ακτινωτά, προς όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας μια αυξανόμενη και οργανωμένη δομή που αποτελείται από λέξεις-κλειδιά και εικόνες-κλειδιά.

Καθοδήγηση εφαρμογής: πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα, όταν εργαζόμαστε με μια ομάδα συγκεκριμένης ηλικίας και σύνθεσης- σε ατομική εργασία κ.λπ.

Η ιδέα βασίζεται σε φυσικά μοντέλα και έρευνες σχετικές με την εγκεφαλική δραστηριότητα. Είναι επίσης ένας πολύ αυθόρμητος τρόπος για να οργανώσετε τις σκέψεις σας, επειδή οι νοητικοί χάρτες μιμούνται τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο εγκέφαλός μας - τη ροή των ιδεών.
Οι νοητικοί χάρτες συνδέουν και ομαδοποιούν έννοιες χρησιμοποιώντας φυσικές διεργασίες. Λόγω του μεγάλου αριθμού συσχετισμών που αποτυπώνονται, μπορεί να είναι πολύ δημιουργικοί, τείνουν να δημιουργούν νέες ιδέες και συσχετισμούς που δεν θα τους σκεφτόμασταν προηγουμένως.
Ο νοητικός χάρτης παρέχει άμεση επισκόπηση στα μεγάλα θέματα ενώ αποθηκεύει μεγάλο όγκο πληροφοριών.
Οι χάρτες χρησιμοποιούν γράμματα και αριθμούς, χρώμα και εικόνα, που σημαίνει ότι εμπλέκουν την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Επομένως, με τους νοητικούς χάρτες μπορείτε να αυξήσετε τις συνέργειες της σκέψης σας.
Η νοητικοί χάρτες, σαν εργαλείο, συνδυάζουν τις δεξιότητες του «αριστερού εγκεφάλου» της λογικής, των λέξεων και των συμβόλων με τις δεξιότητες του «δεξιού εγκεφάλου» του σχεδίου, του χρώματος και του σχήματος.
Η οργάνωση των σκέψεων και των αντιλήψεων σας, με τη χρήση χρωμάτων και εικόνων, προσφέρει την οπτική του συνόλου και κάνει ορατές τις νέες διεργασίες.
Πρέπει να ξεκινά κανείς με το βασικό πρόβλημα στο κέντρο και να προσθέτει τους συσχετισμούς και τις ιδέες γύρω από αυτό για να καταλήξει σε έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών πιθανών προσεγγίσεων.
Ο Tony Buzan συνιστά τις ακόλουθες οδηγίες για τη δημιουργία των νοητικών χαρτών:
1. Ξεκινήστε από το κέντρο με την εικόνα για το θέμα σας χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 3 χρώματα.
2. Χρησιμοποιήστε εικόνες, σύμβολα, κώδικες και διαστάσεις.
3. Επιλέξτε λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιώντας κεφαλαία ή μικρά γράμματα.
4. Κάθε λέξη/εικόνα είναι καλύτερα να είναι μόνη της, στη δική της γραμμή.
5. Οι γραμμές πρέπει να συνδέονται ξεκινώντας από την κεντρική εικόνα. Οι γραμμές λεπταίνουν καθώς εξαπλώνονται γύρω από το κέντρο.
6. Κάντε τις γραμμές τόσο μακριές όσο η λέξη/εικόνα υποστηρίζουν.
7. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα για καλύτερη οπτική ενεργοποίηση, κωδικοποίηση ή ομαδοποίηση.
8. Αναπτύξτε το δικό σας προσωπικό στυλ χαρτογράφησης.
9. Δώστε έμφαση και δείξτε τους συνειρμούς στη χαρτογράφηση σας.
10. Κρατήστε τη χαρτογράφηση σας καθαρή χρησιμοποιώντας μια ακτινωτή ιεραρχία ή περιγράμματα για να καλύψετε τα σημεία σας.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι για παράδειγμα, η αύξηση της ικανότητας να υπερβαίνουμε τις τυπικές λύσεις κ.λπ.

Η δημιουργία του νοητικού χάρτη απαιτεί μόνο μερικά απλά βήματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε τη χαρτογράφηση με χαρτί και γραφική ύλη της επιλογής σας ή ψηφιακά με λογισμικό όπως το Lucidchart, το Bubbl ή το Miro.
Η χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα πιο κάτω:
1. Καταιγισμό ιδεών, δημιουργία ιδεών, επίλυση προβλημάτων.
2. Στρατηγική σκέψη για διαχείριση, σχεδιασμό έργου, καθορισμό προσωπικών στόχων, αποτελεσματική οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών.
3. Έρευνα και ενοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές.
4. Μάθηση και απομνημόνευση, σημειώσεις, εκμάθηση γλώσσας.
5. Προαγωγή της δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης.

Η χαρτογράφηση βελτιώνει την επίλυση προβλημάτων και ενθαρρύνει τη σκέψη για τη μεγάλη εικόνα, τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα, ενώ διατηρεί τη δομή στις ιδέες που δημιουργούνται.
Οι νοητικοί χάρτες παρέχουν επισκόπηση του θέματος, συσχέτιση μεταξύ των ιδεών και μπορούν να αποτυπώσουν πολλές λεπτομέρειες.
Ο ομαδικός χάρτης, προσφέρει ένα καλό τρόπο για προθέρμανση της ομάδας, την ενεργοποίηση των ανθρώπων στο να σκεφτούν και να εμπλακούν. Για τις ομάδες, είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος, για την παραγωγή, σύλληψη και καταγραφή ιδεών.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να βάλουν τις ιδέες τους με όποια σειρά τις σκεφτούν, χωρίς περιορισμούς στη σειρά.

Kίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον,
  δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι,
  τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Κίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον, δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι, τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι 

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Τεχνικές για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας

Illustration

Cinquain (Σαγκάν)

Illustration

Μέθοδος Εστίαση στο αντικείμενο

Illustration

Νοητική Χαρτογράφηση

Illustration

Μέθοδος των 6 καπέλων+

Illustration

Καταιγισμός ιδεών

Illustration

Διάγραμμα Ishikawa

Illustration

Παιχνίδι ρόλων

Illustration

Μοντέλο της Συνεκτικής

Illustration

Μορφολογική ανάλυση

Illustration

Πλευρική ή αποκλίνουσα σκέψη

Illustration

Η μέθοδος των συσχετισμών

Illustration

Η μέθοδος μια γιρλάντα από συνειρμούς

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration