Μορφολογική ανάλυση

Κύρια ιδέα και σκοπός 

Η Μορφολογική Ανάλυση αναπτύχθηκε από τον Fritz Zwicky σαν η μέθοδος για τη δόμηση και τη διερεύνηση του συνολικού συνόλου των σχέσεων που εμπλέκονται σε πολυδιάστατα, μη μετρήσιμα σύνολα προβλημάτων. Ο Zwicky εφάρμοσε τη μέθοδο αυτή σε τομείς τόσο διαφορετικούς, όπως η ταξινόμηση αστροφυσικών αντικειμένων, η ανάπτυξη συστημάτων προώθησης αεριωθουμένων και πυραύλων και οι νομικές πτυχές του διαστημικού ταξιδιού και του αποικισμού.
Η μορφολογική ανάλυση ή γενική μορφολογική ανάλυση, είναι η μέθοδος για τη μελέτη πιθανών λύσεων σε ένα πολυδιάστατο, μη μετρήσιμο σύνθετο πρόβλημα.

Καθοδήγηση εφαρμογής: πεδίο εφαρμογής, για παράδειγμα, όταν εργαζόμαστε με μια ομάδα συγκεκριμένης ηλικίας και σύνθεσης- σε ατομική εργασία κ.λπ.

Πολλά προβλήματα μας προκαλούν με πάρα πολλές πιθανές λύσεις που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί, μερικές από τις οποίες μπορεί να είναι νέες και χρήσιμες. Αυτή η διαδικασία, κατά κάποιο τρόπο, αποξηραίνει το βάλτο με τη συστηματική διευθέτηση των σχετικών και προοπτικών πτυχών της κατάστασης και τον εξίσου συστηματικό συνδυασμό τους για τον προσδιορισμό νέων και κατάλληλων συνδυασμών.
Ο στόχος είναι να αναλυθεί το σχετικό σύστημα, προϊόν ή διεργασία στις βασικές του παραμέτρους ή διαστάσεις και να τοποθετηθούν σε ένα πολυδιάστατο πίνακα. Στη συνέχεια, η εξεύρεση νέων ιδεών με την αναζήτηση στον πίνακα για δημιουργικούς και χρήσιμους συνδυασμούς. Μερικοί συνδυασμοί μπορεί να υπάρχουν ήδη, άλλοι μπορεί να μην είναι δυνατοί ή κατάλληλοι. Οι υπόλοιποι μπορεί να είναι νέες ιδέες προοπτικής.
Εάν μπορείτε να περιγράψετε μια προβληματική κατάσταση, τις πτυχές ή τις διαστάσεις της, η μορφολογική ανάλυση θα αποκαλύψει πρωτότυπες και συχνά καινοτόμες λύσεις.
Βήματα μορφολογικής ανάλυσης
1. Προσδιορίστε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Ατομική επίλυση προβλήματος ή διευκολυνόμενος ομαδικός καταιγισμός ιδεών για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του προβλήματος, γνωστών και ως παραμέτρων.
2. Κάντε όλες τις συστάσεις ορατές σε όλους και ομαδοποιήστε με διαφορετικούς τρόπους μέχρι να επιτευχθεί συναίνεση ως προς τις ομαδοποιήσεις.
3. Επισημάνετε τις ομάδες, μειώνοντάς τες σε έναν διαχειρίσιμο αριθμό. Αντί να φτάσετε στο προτεινόμενο αριθμό, λάβετε υπόψη τη δυναμική της ομάδας και το διαθέσιμο χρόνο. Σημειώστε επίσης ότι υπάρχουν εφαρμογές υπολογιστή και άλλα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία.
Για παράδειγμα, όταν εργάζεστε με κάτι όπως οι απτές πτυχές ενός καταναλωτικού προϊόντος, οι ετικέτες που προκύπτουν από τις ομάδες μπορεί να περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως συστατικά του προϊόντος, το χρώμα, την υφή, τη θερμοκρασία και τη γεύση, καθώς και το μέγεθος της συσκευασίας, το σχήμα, τη λειτουργία και τα γραφικά. Για θέματα κατασκευής, οι παράμετροι μπορεί να περιλαμβάνουν υλικό, λειτουργία, διαδικασία, κατασκευή, συντήρηση και παρόμοια.
4. Το επόμενο βήμα είναι να συμπληρώσετε το πλέγμα ή τα πλέγματα με λίστες παραμέτρων διατεταγμένες κατά μήκος των αξόνων. Οι συνδυασμοί μπορούν τώρα να εντοπιστούν στο πλέγμα. Ανάλογα με τον αριθμό των στοιχείων που παίζονται, ο διαθέσιμος αριθμός συνδυασμών μπορεί να είναι μεγάλος.
5. Αφαιρέστε τους αδύνατους ή ανεπιθύμητους συνδυασμούς, αφήστε στην άκρη αυτούς που δεν θέλετε να αφαιρέσετε αλλά θέλετε να εκτελέσετε και αναπτύξτε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους υπόλοιπους.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου, είναι για παράδειγμα, η αύξηση της ικανότητας να υπερβαίνουμε τις τυπικές λύσεις κ.λπ.

Είναι μια δημιουργική διαδικασία που δημιουργεί συνδέσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών.
Το μοντέλο διδασκαλίας της συνεκτικής ανήκει στην οικογένεια της επεξεργασίας πληροφοριών. Τα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών δίνουν έμφαση στους τρόπους ενίσχυσης της έμφυτης επιθυμίας των ανθρώπων να κατανοήσουν τον κόσμο με την απόκτηση και την οργάνωση δεδομένων, την αντίληψη των προβλημάτων και τη δημιουργία των λύσεων τους και την ανάπτυξη εννοιών και γλώσσας για την επικοινωνία τους. Η συνεκτική είναι μέθοδος επίλυσης προβλημάτων, περιλαμβάνει τη δημιουργική σκέψη μιας ομάδας ανθρώπων. Η δημιουργία απλών αναλογιών μπορεί να κάνει ένα όμορφο άρθρο. Αυτό είναι εφικτό με τη βοήθεια της συνεκτικής.
Η συνεκτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την ανάπτυξη της γενικής δημιουργικής δύναμης, αλλά και για την ανάπτυξη δημιουργικών αντιδράσεων σε διάφορους θεματικούς τομείς.

Kίνητρα για το συνδυασμό μεθόδων δημιουργικότητας

 • 1. Καθορισμός του στόχου

  Καθορίστε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη δημιουργικές μεθόδους στην εργασία σας και για ποιον,
  δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, οι στόχοι,
  τα νοήματα και το κοινό σας.

 • 2. Διαβάστε

  Διαβάστε την περιγραφή των μεθόδων και τις συστάσεις για τη χρήση τους.

 • 5. Συνδυαστικές μέθοδοι

  Βρέστε και προσθέστε τους πόλους . Μπορείτε να συνδυάσετε τις μεθόδους που είναι πιο δομημένες με αυτές που έχουν στοιχεία παιχνιδιού και βασίζονται στην αρχή του συνδυασμού των πόλων. Εμπλουτίστε τη δομημένη διαδικασία με συναίσθημα. Ναι, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μέθοδο που, κατά τη γνώμη σας, είναι η καταλληλότερη για το πρόβλημα και το στόχο σας, και στη συνέχεια καθορίστε ποια δεν θα προτιμούσατε για να αναδείξετε τις αντίθετες πλευρές. Επιπλέον, καθορίστε τον πόλο, δηλαδή εσείς οι ίδιοι μπορείτε να καθορίσετε ποιος είναι πόλος και το αντίθετο του. ● Για παράδειγμα, εάν σε μια μέθοδο υπάρχει αρκετό υλικό για συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή, μπαίνετε στην ουσία των λεπτομερειών και τότε επιλέγετε τη μέθοδο που θα εξετάσει συστημικά το πρόβλημα στην ολότητα του από απόσταση, σαν ξεχωριστό στοιχείο στο περιβάλλον, αυτό θα προσθέσει κλίμακες στην εξεύρεση της λύσης.

 • 6. Χρόνος εφαρμογής

  Διαφορετικές μέθοδοι απαιτούν διαφορετική χρονική διάρκεια κατά την εφαρμογή. Όταν συνδυάζετε μεθόδους, είναι προτιμότερο η μια να είναι απλή με μικρότερη χρονική διάρκεια και η άλλη να είναι πιο δύσκολή στη χρήση και με μεγαλύτερη διάρκεια.

 • 3. Επιλέξτε

  Επιλέξτε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στο σκοπό και τα καθήκοντά σας. Όταν επιλέγετε τις μεθόδους, δώστε προσοχή ότι μπορείτε να τις χωρίσετε υπό προϋποθέσεις σε διάφορες ομάδες:● διαδικαστικές, βοηθούν στην απάντηση της ερώτησης ΠOIA EINAI H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ; Πώς να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία; Πώς να δουλέψετε με διαφορετικό τρόπο;● οριζόντιες, απαντούν στα ερωτήματαΠΟΙΟΣ; ΜΕ ΠΟΙΟΝ; ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ; Πρόκειται για την κατανομή της ευθύνης και την αποσαφήνιση του ενδιαφέροντος και της σύνδεσης ή για τον καθορισμό της ομάδας.● κάθετες, σχετίζονται με το ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ; ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΙΑ; Πρόκειται για την αποσαφήνιση της ιεραρχίας στη δομή, ουσία του προβλήματος και τη λύση του, τι περιλαμβάνει και τι θέλει κανείς να επιτύχει.

 • 4. Κάντε το συγκεκριμένο

  Προσθέστε τη διάσταση που λείπει στο διάνυσμα. Ανάλογα με την εργασία, ένα από τα διανύσματα θα είναι το κύριο και τα άλλα 2 θα είναι βοηθητικά.● Για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία μάθησης με έναν διαφορετικό, νέο τρόπο: επιλέγετε τις κατάλληλότερες μεθόδους για το έργο και το κοινό σας και προσθέστε τις μεθόδους για κάθετες και οριζόντιες ερωτήσεις. Αυτό θα προσθέσει εξειδίκευση προς τον στόχο της διαδικασίας και την κατανομή των καθηκόντων στη διαδικασία, θα βοηθήσει στον καθορισμό για ποιον και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό δημιουργεί τη συνήθεια να σκέφτεστε προς διαφορετικές κατευθύνσεις και τη δόμηση της διαδικασίας.● Για παράδειγμα, η μέθοδος "Blooming Lotus" σας επιτρέπει να καθορίσετε το κάθετο διάνυσμα, αποσυναρμολογήσετε το πρόβλημα σε συστατικά στοιχεία, για να το αναλύσετε λεπτομερώς βλέποντας ταυτόχρονα ολόκληρο το σύστημα του προβλήματος, δείξετε τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και να βρείτε τη λύση για κάθε ένα ξεχωριστά. Εάν προσθέσουμε ένα οριζόντιο και ένα διαδικαστικό επίπεδο ερωτήσεων από τη μέθοδο SCAMPER, επικεντρωνόμαστε σε ό,τι εξακολουθεί να λείπει, τι μπορεί να προστεθεί, ποια πτυχή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και τότε θα έχουμε την πλήρη εικόνα και μια λύση που θα καλύπτει τα κυριώτερα πεδία του ίδιου προβλήματος.

 • 7. Βαθμονομήστε τον αρχικό σκοπό

  Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, βαθμονομήστε συχνά τον αρχικό σκοπό και στόχους, γιατί συμβαίνει όλο αυτό και για ποιον, διότι στο συναρπαστικό δημιουργικό χώρο είναι εύκολο να χαθεί ο άξονας πάνω στον οποίο πρέπει να στηρίζεται η όλη διαδικασία.

 • 8. Πείραμα

  Έχοντας δημιουργήσει έναν συνδυασμό μεθόδων, είναι σημαντικό να πειραματιστείτε και να είστε έτοιμοι για αλλαγές και τη προσαρμογή του νεοδημιουργηθέντος υλικού στις ανάγκες, τους στόχους και τα καθήκοντα, διότι στην εκτέλεση μπορούμε απλώς να δούμε το γεγονός που δεν λήφθηκε υπόψη. Εδώ μπορούμε να επιστρέψουμε στα σημεία 4 και 5, προσθέτοντας τις πτυχές που λείπουν.● Σημείωση: προσπαθήστε να νιώσετε τη διαδικασία, να είστε παρόντες σε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο, επιτρέψετε ατέλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάτι αυθόρμητο, διότι ο δείκτης της καινοτομίας είναι η έκπληξή σας, η επέκταση του χώρου και η ανάδυση απροσδόκητων λεπτομερειών, λύσεων και ιδεών.

Τεχνικές για την ενεργοποίηση της δημιουργικότητας

Illustration

Cinquain (Σαγκάν)

Illustration

Μέθοδος Εστίαση στο αντικείμενο

Illustration

Νοητική Χαρτογράφηση

Illustration

Μέθοδος των 6 καπέλων+

Illustration

Καταιγισμός ιδεών

Illustration

Διάγραμμα Ishikawa

Illustration

Παιχνίδι ρόλων

Illustration

Μοντέλο της Συνεκτικής

Illustration

Μορφολογική ανάλυση

Illustration

Πλευρική ή αποκλίνουσα σκέψη

Illustration

Η μέθοδος των συσχετισμών

Illustration

Η μέθοδος μια γιρλάντα από συνειρμούς

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration

Δοκιμάστε το chatbot μας και πάρτε

νέες ιδέες
νέες λύσεις
νέα έργα
Illustration